PERSONDATABESKYTTELSE

Vi er bevidste om vores ansvar vedrørende indsamling, behandling, videregivelse og opbevaring af persondata.

Hvad angår kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, registrerer og gemmer vi kun almindelige personkontakt-oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med tilbud, gennemførelse af ordrer og lign., og ingen personfølsomme data.

Vi videregiver ikke persondata.